Työelämä

Mikä minusta voi tulla isona?

Kasvatustieteilijöille töitä tarjotaan yhteiskunnan eri osa-alueilta, joten kasvatustieteilijät työllistyvät hyvin monenlaisiin työpaikkoihin. Oman alan töihin työllistytään hyvin, mutta monen kasvatustieteilijän kohdalla se tarkoittaa määräaikaisia työsuhteita, jotka saatetaan kokea rasittavina. Kasvatustieteilijänkin työnkuvaan vaikuttaa siis yleinen työn luonteen muuttuminen, erilaiset epävarmuustekijät sekä kiire ja kilpailu. (Vainio 2009, 115-116.)


Muihin opiskelusta työelämään siirtyviin verrattuna kasvatustieteilijällä on kuitenkin yksi suuri etu. Kasvatustieteilijöillä on nimittäin jo työelämään siirryttäessä oppimaan oppimisen taitoa, joka on työelämässä korkealle arvostettua. Tätä taitoa osataan myös siirtää muiden käyttöön sekä itsen että työtehtävien muodossa. Kasvatustieteilijöiden tulisikin olla ylpeitä, että heillä on tiedot ja taidot oppimaan oppimiseen. (Halkola 2008, 86-87.)


Työtehtäviä:
 • koulutukseen liittyvät tehtävät, mm. kouluttaja, koulutussuunnittelija ja koulutuspäällikkö
 • koulutuksen ja opetuksen asiantuntijan tehtävät, mm. opetusneuvos, erityisasiantuntija, koulutoimenjohtaja
 • opetustehtävät, vaikka kasvatustieteilijöiden tutkintoon ei automaattisesti sisälly pedagoginen pätevyys
 • tutkija
 • projektityöntekijä, projektikoordinaattori, projektisuunnittelija, projektipäällikkö
 • henkilöstökouluttaja, hr-rekrytoija

Työpaikkoja: 
 • valtio (esim. valtionhallinto)
 • kunnat
 • yksityinen sektori (mm. yritykset, yksityiset koulutuspalvelut, yksityiset oppilaitokset)
 • järjestöt
 • yhteisöt

Työelämäkertomuksia

Valmistuneiden kasvatustieteilijöiden työelämäkertomuksia voit lukea raportista Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta.


Myös Turun yliopisto on kerännyt työelämäkokemuksia ja vaihtoehtoja yhteen: Laitokselta valmistuneita kasvatustieteilijöitä työelämässä.