Tutkimuksia kasvatustieteilijöistä

Tähän on listattu kasvatustieteilijöihin liittyviä tutkimuksia, jotka on saatavilla netissä. Mikäli listasta puuttuu jokin tutkimus, lähetä se kommenttina!
Jokihaara, Kirsti - Räisänen, Mirka - Tahvola, Arja & Vuorikoski, Marjo 2004. Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta. Tampereen yliopiston opintotoimisto: Tutkimuksia ja selvityksiä 46.Puhakka, Antero - Rautopuro, Juhani & Tuominen, Visa 2007. Vastavalmistuneet. Joensuun yliopistosta vuosina 2003–2005 valmistuneiden kandidaattien ja maistereiden työllistyminen. Joensuun yliopiston hallintoviraston raportteja n:o 44. Joensuun yliopisto: Joensuu.


Rouhelo, Anne. 2008. Akateemiset urapolut Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja kasvatustieteellisen alan generalistien urapolkujen alkuvaiheet 1980- ja 1990-luvuilla. Turun yliopiston julkaisuja C 277.


Tuominen, Visa - Rautopuro, Juhani & Puhakka, Antero 2011. Maistereiden työllistymisvaikeudet. Työpoliittinen aikakauskirja 3/2011, 5-21.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti