Ainejärjestöt

Ainejärjestöt ovat opiskelijoille tärkeä side muun muassa ammattijärjestöön ja työelämään sekä edunvalvontaan liittyviin asioihin. Ainejärjestöt myös tukevat opiskelijan ammatillisen identiteetin kehittymistä ja verkostoitumista muiden opiskelijoiden kanssa niin yliopistojen sisällä kuin sen ulkopuolella. Alla on linkit eri yliopistojen kasvatustieteilijöiden sekä aikuiskasvatustieteilijöiden ainejärjestöjen sivuille, joiden kautta pääsee tutustumaan ainejärjestöjen toimintaan!

Helsingin yliopisto

Peduca ry Kasvatustieteen ja luokanopettajalinjan opiskelijoiden ainejärjestö
Didactica rf Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opiskelijoiden ainejärjestö
Aikuskasvatuksen Kilta ry Järjestö on aikuiskasvatuksesta ja -koulutuksesta kiinnostuneiden yhdistys


 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu

Kassos ry Kasvatustieteen, aikuiskasvatuksen ja kasvatussosiologian opiskelijoiden ainejärjestö


Tampereen yliopisto

Mentor ry Kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen opiskelijoiden ainejärjestö


Jyväskylän yliopisto

Emile ry Kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen opiskelijoiden ainejärjestö


Lapin yliopisto

Lastu ry Kasvatustieteen, aikuis- ja mediakasvatuksen ainejärjestö


Oulun yliopisto

Motiva ry Kasvatustieteiden koulutusohjelmassa opiskelevien ainejärjestö 


Turun yliopisto 

Katko ry Kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen ja erityispedagogiikan ainejärjestö 


Åbo Academi, Vaasan yksikkö

Katharsis rf Kasvatuspsykologian opiskelijoiden ainejärjestö
Pedactus rf