Ammattijärjestöt ja -liitot

Tähän on kootu joitain esimerkkejä siitä, mihin ammattijärjestöihin tai -liittoihin yleistä kasvatustiedettä tai aikuiskasvatustiedettä opiskelleet voivat kuulua. 

SPECIA - Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry

Mikä SPECIA on?
Esite SPECIAsta

SPECIA ry on akavalainen edunvalvonta- ja ammattijärjestö, johon kuuluu pääasiassa kasvatusalan sekä humanistisen alan asiantuntijoita ja esimiehiä sekä generalistiopiskelijoita. SPECIA siis edistää ja turvaa jäsentensä etuja huolehtimalla sekä ammatillisesta että koulutuksellisesta edunvalvonnasta. Specialaiset työskentelevät niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla, ja heitä yhdistää ennen kaikkea asiantuntijuus. Tyypillisiä tehtävänimikkeitä ovat HR-päällikkö, kehittämispäällikkö, kouluttaja, koulutuspäällikkö, (koulutus)suunnittelija, projektiammattilainen, tekninen kirjoittaja, toiminnanjohtaja, koordinaattori, tutkija ja ylitarkastaja. Yleisimmät tutkintonimikkeet ovat kasvatustieteiden maisteri sekä filosofian maisteri eri pääaineineen.

SPECIA kuuluu Akavan erityisaloihin, joka on kulttuurin, hallinnon sekä liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. SPECIA onkin suurin Akavan erityisalojen jäsenjärjestö yli 6000 jäsenellään. Akavan erityisalat on SPECIAn tärkeä side sopimusedunvalvontaan sekä työelämän kehittämiseen, sillä se on keskusjärjestö Akavanjäsenliitto. SPECIA taas on lähempänä jäseniä, ja siten side muihin edunvalvontaorganisaatioihin. Työ- ja virkaehtosopimusten neuvotteluvastuu ja luottamusorganisaatio on jaettu akavalaisten ammattiliittojen ja -järjestöjen toimestä Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n kesken. SPECIAn jäsenet saavat tietoa edunvalvontaan liittyvistä asioista SPECIAlta, Akavan erityisaloilta sekä neuvottelujärjestöiltä.


Miksi SPECIAAN kannattaa liittyä?

Jäsen ei voi koskaan maksaa turhaan jäsenmaksuja, vaikkei koskaan kohtaisikaan ongelmia työelämässä tai esimerkiksi jäisi koskaan työttömäksi. Ammattijärjestöt vaikuttavat muun muassa työlainsäädäntöön ja sosiaalisiin etuihin, eli jäsen on aina osa niin ammattijärjestön kuin keskusjärjestönkin edunvalvontaa. Järjestäytyminen kannattaa, sillä se tuo vakautta työelämään.

Jäsen saa sekä edunvalvontaetuja että konkreettisia ostoetuja. Jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa työelämään ammattiliiton kautta, jonka lisäksi hän saa kattavan edunvalvonnan sekä oikeuden ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Jäsen saa paljon rahanarvoisia etuja, keskimäärin peräti 2157 euroa vuodessa. Jäsenkortilla saa alennuksia muun muassa liikuntaharrastuksista, kursseista, hotelleista, kylpylöistä, laivayhtiöistä sekä huoltoasemilta, joiden lisäksi jäsenille järjestetään erilaisia tapahtumia ja koulutuksia. Jäsen saa myös hyödyllistä tietoa esimerkiksi työsopimukseen, palkkaneuvotteluihin ja työlainsäädäntöön liittyvissä asioissa sekä juridista apua ja vakuutuksia. Kaikkia etuja ei tosin voi mitata rahassa, vaan jäsen saa myös työelämän käytäntöihin ja edunvalvontaan liittyviä tärkeitä etuja. Kaikkijäsenedut sekä palvelut ovat samat ja samanarvoiset jäsenille riippumatta esimerkiksi tilapäisestä työttömyydestä tai päätoimisesta opiskelusta.

SPECIA hyväksyy jäsenikseen kasvatustieteellisen ja humanistisen alan generalistiopiskelijoita, jotka eivät suuntaudu opetustehtäviin, vaan työllistyvät alansa suunnittelu-, hallinto- ja kehittämistehtäviin. Jäseneksi kannattaa liittyä jo opiskeluaikana, sillä työttömyyspäivärahan kerryttäminen antaa taloudellista turvaa työelämää ajatellen. Toki opiskelijan kannattaa myös olla tietoinen esimerkiksi työsopimuksiin liittyvistä asioista, ja jäsenenä voi saada apua työelämään liittyvissä pulmissa. Päätoimisten opiskelijoiden ei tarvitse maksaa jäsenmaksua, ellei työssäolokuukauden palkkatulo kerrytä työttömyysturvaa. Toisin sanoen opiskelijan tulee työskennellä yli 18 tuntia viikossa kerryttääkseen ansiosidonnaista työttömyysturvaansa jäsenmaksua maksamalla. Päätoiminen opiskelija, joka on vapautettu jäsenmaksusta, saa samat järjestön tarjoamat edut ja palvelut.JHL ry - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on SAK:lainen ammattiliitto, joka hoitaa melkein kaikkien julkisia ja yksityisiä hyvinvointipalveluja tuottavien asioita. JHL:n järjestäytymisalat ovat kunta-ala, valtio, seurakunta sekä yksityinen hyvinvointiala. Myös opiskelijat voivat liittyä JHL:n jäseneksi, eikä päätoimisen opiskelijan tarvitse maksaa jäsenmaksua. Kasvatustieteilijä voi kuulua liittoon, jos työskentelee esimerkiksi yliopistossa tai korkeakoulussa, jotka ovat nykyään yksityisiä palveluja.

JHL hoitaa jäsentensä edunvalvontaan littyviä asioita ja järjestää jäsenilleen monipuolista koulutusta, jonka tarkoituksena on vahvistaa ammatillista sekä edunvalvonnallista osaamista. Jäsenetuihin kuuluvat muun muassa alennukset tankkauksista, vakuutuksista ja koruista. Jäsenen on myös mahdollista osallistua ilmaisille ammatillisille kursseille, monipuolisiin tapahtumiin sekä saada oikeudellista apua ja edunvalvontaa. Nuoret ja opiskelijat saavat samat edut kuin muutkin.


Pardia ry - Palkansaajajärjestö

Pardian jäsenet toimivat useilla yhteiskunnan perustoimintoja hoitavilla aloilla. Edustamme vahvasti sisäistä ja ulkoista turvallisuutta, tekniikkaa, valtion palveluja ja hallintoa, yliopistoihin, tutkimukseen, liikenteeseen ja tietotekniikkaan liittyviä aloja ja sosiaali- ja terveys- ja kasvatusaloja sekä sosiaalivakuutusalaa.

Kasvatustieteilijä tai aikuiskasvatustieteilijä voi näin ollen kuulua Pardiaan työskennellessään esimerkiksi tutkijana yliopistossa. Pardian jäsenyys tarjoaa monipuolisia etuja sekä mahdollisuuksia vaikuttaa ammattijärjestön kautta yhteiskunnan ja työelämän kehittämiseen. Pardia tarjoaa jäsenilleen muun muassa edunvalvontaa, koulutuksia sekä erilaisia asiantuntijapalveluita, kuten työ- ja virkaehtolainsäädännön tulkintaa, virka- ja työehtosopimusten tulkintaa sekä sosiaaliturvaneuvontaa.


Kumula ry on akavalainen kunta-alan ammattijärjestö, joka kuuluu Akavan erityisaloihin. Kumulaan kuuluu noin 2 800 kaupungeissa, kunnissa ja kuntayhtymissä esimies-, johto- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevää tai niihin opiskelevaa jäsentä. Kumulan jäsenet tekevät työtä keskushallinnon johto-, asiantuntija- ja suunnittelutehtävissä, kirjastoissa, koulu- ja sivistystoimen hallinnossa sekä nuoriso-, liikunta- ja ruokapalvelualan asiantuntijoina. 

Kumula tarjoaa jäsenilleen edunvalvontaa, ansiosidonnaisen työttömyysturvan, lakimiespalvelut, vakuutuksia sekä muita jäsenetuja, kuten koulutuksia, jäsenlehden sekä alennuksia muun muassa majoituksesta ja liikunnasta.