Yleinen kasvatustiede - mitä se on?

Kasvatustieteen opiskelijoista puhutaan yleensä generalisteina. Mitä se kuitenkaan oikeastaan tarkoittaa?


Generalistin määritelmää on pohtinut muun muassa Rouhelo (2008) 81-90, joka tiivistää generalistiporukan koostuvan "niistä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista, jotka ovat valmistuneet sellaisilta akateemisilta koulutusaloilta, jotka eivät anna spesifiä ammattipätevyyttä vaan antavat ennemminkin yleisiä valmiuksia työelämään". 

Kasvatustieteissä puhutaan siis generalisteina niistä opiskelijoista, jotka eivät saa koulutuksestaan suoraan opettajan, lastentarhanopettajan, opinto-ohjaajan tai muun vastaavan ammatin pätevyyttä, vaan sen sijaan laaja-alaisen ja monenlaisissa työpaikoissa sovellettavan osaamisen. Monesti kasvatustieteen opintoja täydentääkin generalisteilla laaja paletti valinnaisia opintoja (sivuaineet), jotka osaltaan määrittävät sitä, mihin generalistikasvatustieteilijä työelämässä sijoittuu.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti